Musikkopplevelsen er blitt Musikk.Media (gamle opplysninger)

Musikkopplevelsen har skiftet navn til Norsk Musikkalender og URL til Musikk.Media.

Samtidig skal Musikk.Media tjene til å presisere at Norsk Musikkalender er et tidsskrift i Music&Media-enden av musikkpressen.

Musikkopplevelsens profiler på Twitter og Instagram skifter navn til Musikk.Media og MusikkMedia, alt ettersom de sosiale mediene tillater bruk av punktum.

Facebook tillater dessverre ikke at Musikkopplevelsens Facebook-side skifter navn til Musikk.Media, men Facebook-siden Musikk.Media er opprettet, og overtar som primær side for deling av facebook-innlegg.

Facebook-siden Norsk Musikkalender fortsetter som primær side for deling og tagging av stoff fra tidsskriftet og bloggen på Musikk.Media.

Undertegnedes enkeltpersonsforetak har skiftet navn fra Scriptura Jon Arnesen til Norsk Musikkalender Jon Arnesen.

Logoen (t.h.) med J.A.A.-nøkkelen kommer til å fases ut.

Man kommer i en overgangsperiode rett ved bruk av den gamle URL-adressen musikkopplevelsen.no.

Med vennlig hilsen

Jon Arne Arnesen

Reklame